Anmäl dig nu till ”Från skyfallskartering till beredskapsplanering”. - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anmäl dig nu till ”Från skyfallskartering till beredskapsplanering”.

Vad kan vi göra för att minska konsekvenserna av skyfall? Den 28 november anordnar Svenskt Vatten och MSB seminariet "Från skyfallskartering till beredskapsplanering" i Göteborg för att diskutera detta.

Skyfall kommer att bli allt vanligare och de kan inträffa var som helst i Sverige. För att minska konsekvenserna kan man förbereda sig – dels genom att kartera var vattenmängderna kommer att ta vägen, dels genom att planera förebyggande åtgärder och vad man gör när skyfallet kommer.

MSB har tagit fram en vägledning för kartering av skyfall och i ett projekt via Svenskt Vatten Utveckling tog Sweco fram en vägledning till hur en kommun kan komma igång med sitt skyfallsarbete.

Vi vill nu sprida information om dessa rapporter samtidigt som vi lyfter goda exempel via ett heldagsseminariumom dessa frågor. Programmet är i slutfasen, så fort det är klart kommer det att läggas ut här. Innehållet för dagen är:

  • Presentation av MSB:s vägledning
  • Presentation av rapportern om beredskapsplanering
  • Exempel på hur Göteborg och Kristinehamn arbetat med dessa frågor

Mer information samt anmälan hittar du här.