Möte med miljöministern om hur Sverige ska klara EU:s krav på vissa avloppsreningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Möte med miljöministern om hur Sverige ska klara EU:s krav på vissa avloppsreningsverk

Svenskt Vatten, kommunstyrelseordföranden, landshövdingar och Naturvårdsverket samtalade idag med miljöminister Karolina Skog om hur svenska avloppsreningsverk ska genomföra EU:s krav på dem. Det blev ett konstruktivt möte.

EU-kommissionen har sedan 2010 riktat kritik mot Sverige för att 12 avloppsreningsverk i 11 kommuner inte klarar avloppsdirektivets krav på rening och kontroll.

Tjänstemän från Miljö- och energidepartementet och Naturvårdsverket redovisade vilka brister som EU-kommissionen har pekat på samt vilka regler som gäller. Naturvårdsverket redovisade vad de avser att göra och att vägledningen och stödet ska förbättras. 

Frågor som diskuterades var hur kraven ska klaras, inte om de ska klaras. Frågor som samtalet handlar om var kompetens och vägledning, tidsaspekter och finansiering. Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten, lyfte fram att alla har ett ansvar för den uppkomna situationen, staten såväl som kommunerna. Hon pekade på behoven av tydligare vägledning och närmare samverkan mellan bransch och myndigheter för kompetensöverföring och för att lösa den uppkomna situationen.

Svenskt Vatten upprepade ett erbjudande om att gemensamt med Naturvårdsverket och länsstyrelser ordna regionala seminarier med myndigheter och medlemmar för kunskapsöverföring om teknik och lagstiftning, vilket mottogs positivt.