Miss i remissen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Miss i remissen

Livsmedelsverket har inte skickat sin remiss av översyn av riskklassningsmodell för livsmedelskontroll till landets största livsmedelsproducenter – Svenskt Vatten och våra medlemmar. Det är en viktig fråga eftersom den kan påverka till exempel provtagningsfrekvens och därmed kostnader.

- Livsmedelsverket har tagit med tillsynsmyndigheterna i kommunerna men inte dricksvattenproducenterna, säger Karin Ols, chef för Vattentjänstenheten på Svenskt Vatten. Det kan medföra att produktionsperspektivet kan gå helt förlorat.

 Svenskt Vatten kommer att svara ändå och vi uppmanar våra medlemmar att göra detsamma. Alternativt kan man ställa frågor och lämna synpunkter efter 2 maj till vår dricksvattenexpert Birger Wallsten, birger.wallsten@svensktvatten.se. Svaren till Livsmedelsverket ska var inne senast 20 augusti.

 Länken till remissen finns här.