Mängden koppar i miljön måste begränsas - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mängden koppar i miljön måste begränsas

Koppar tillhör de jämförelsevis mest giftiga metallerna för vattenlevande organismer. Våra krav syftar till att minimera ­risken för ytterligare tillförsel av koppar till miljön, skriver repre­sentanter för Miljömärkning Sverige, Byggvarubedömningen och Svenskt Vatten i en replik i Svenska Dagbladet.

Sammanfattningsvis är det fortsatt högst relevant att även begränsa spridningen av koppar från koppar­plåt och kopparrör som byggnadsmaterial på ny­producerade Svanenmärkta byggnader och inom Byggvarubedömningen. Ett hus ska stå i minst ­hundra år och vi vill värna om vår miljö både på kort och på lång sikt. Det tycker vi är ”sunt förnuft” och att ta ansvar för säkra kretslopp.

Läs hela repliken!