Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) måste ändras - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) måste ändras

Efter 10 år med LAV anser Svenskt Vatten att lagen måste ändras för att underlätta investeringar och bli mer flexibel. Utvärderingen tillsammans med VA-branschen visar hur regleringen fungerat i praktiken sedan lagens tillkomst. Svenskt Vatten har flera förslag på vidareutveckling och förbättring.

Tre områden för utveckling och förbättring

Människan har hanterat vatten och avlopp nästan lika länge som vi bosatt oss i samhällen. Genom århundranden har denna hantering förbättrats och utvecklats och idag är det mycket som fungerar bra. De flesta i Sverige skulle nog hålla med om att det kommer rent vatten ur kranen alla dygnets timmar och att bra avloppsrening gör att vi kan spola i toaletten med gott samvete. Men förutsättningarna förändras och precis som samhället i övrigt står kommunerna inför en av sina största utmaningar hittills, nämligen anpassningen till klimatförändringarnas och urbaniseringens konsekvenser.

Svenskt Vatten anser att det är ett arbete som fler än VA-organisationerna bör ansvara för vilket berörs mer i avsnitt två om dagvatten. Kommunerna står inför stora investeringar för att kunna leverera vatten och avlopp med samma kvalitet och driftsäkerhet även i framtiden och det är viktigt att dessa möjliggörs på ett samhällsekonomiskt och ändamålsenligt sätt. Avsnitt ett och tre handlar därför om samhällsekonomiska och ändamålsenliga sätt att finansiera fungerande vatten och avlopp, nu och framöver.

Läs hela utvärderingen