Lär dig mäta algtoxiner i ditt vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Lär dig mäta algtoxiner i ditt vatten

Giftiga blomningar av cyanobakterier (blågröna alger) ökar i svenska ytvatten. Nu har du som dricksvattenproducent möjlighet att vara med på en kostnadsfri workshop 9 maj (anmälan senast 31 mars) i Uppsala där du bl.a. får lära dig att mäta algtoxiner i vatten.

Om människor får i sig toxiner från dessa blomningar via dricksvattnet kan det leda till allvarliga hälsoeffek­ter. Det här ställer ökade krav på de svenska vatten­verk som använder sig av ytvatten för dricksvattenproduktion. Ett viktigt steg i arbetet med att göra en bättre faroanalys och riskhantering är att införa rutiner för att mäta algtoxiner i vattnet. I denna workshop får du lära dig att mäta algtoxiner i både rå- och dricksvatten med så kallade ”strip-tester”.