Kungälv investerar 500 miljoner i VA-utbyggnad - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kungälv investerar 500 miljoner i VA-utbyggnad

Kungälvs kommun växer med fler invånare och för att möta efterfrågan av dricksvatten investerar kommunen ca 500 miljoner kronor i ett nytt vattenverk och att bygga ut det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Vattenverket ska leverera vatten redan under sommaren 2018 och kostanaden för bygget beräknas uppgå till 300 miljoner kronor. Verket kommer också att leverera vatten till Stenungsund, Tjörn och Ale kommun.

På samma gång byggs det kommunala vatten- och avloppssystemet ut till flera områden utmed kusten. När kommunalt vatten och avlopp når nya områden så uppstår flera miljövinster då antalet enskilda avloppsanläggningar minskar vilket leder till både bättre grundvatten- och havsvattenkvalitet.

Se när Svenskt Vattens vd Anna Linusson intervjuar Miguel Odhner, kommunalråd i Kungälv, om projektet.