Kranmärkning av kommuner och myndigheter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kranmärkning av kommuner och myndigheter

I samband med Världsvattendagen den 22 mars lanseras hållbarhetsmärkningen Kranmärkt på nationell nivå i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. De som uppfyller kraven kan redan i dag ansöka om den nationella märkningen.

Sveriges kranvattenkvalitet tillhör de bästa i världen, ändå dricker svenskarna mer flaskvatten i dag än för åtta år sedan, visar statistik från Sveriges Bryggerier (204,7 miljoner 2009 jämfört med 231,7 miljoner liter år 2015). För att få fler att välja kranvatten framför flaskvattnet blir Kranmärkt nu en nationell hållbarhetsmärkning. Flaskvatten ger upphov till 300 gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten, och buteljerat vatten beräknas även vara 250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen.

- Det är viktigt att det nu finns en märkning för en av de enklaste hållbarhetsåtgärderna man kan göra, nämligen att välja kranvatten före flaskvatten. Det är ett konkret exempel på hur en verksamhet kan bidra till att minska onödigt avfall och koldioxidutsläpp, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten.

Redan innan lanseringen har fyra myndigheter och flera kommuner valt att kranmärka hela eller delar av sin verksamhet. Däribland Finansinspektionen.

- Att välja kranvatten framför flaskvatten är en enkel och självklar åtgärd som vi som myndighet kan göra för miljön. Dessutom är det en kostnadsbesparing. För oss blir märkningen en ständig påminnelse om vårt hållbarhetsarbete och något som förhoppningsvis även kan inspirera fler, säger Annika Zervens, kommunikationschef på Finansinspektionen.

Kranmärkningen togs först fram av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten och användes för att kranmärka lokala event, som till exempel Kulturkalaset i Göteborg.