Ingen lägre avgift vid bevattningsförbud - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ingen lägre avgift vid bevattningsförbud

I samband med bevattningsförbud framförs ibland önskemål från fastighetsägare om reducerad brukningsavgift med hänvisning till den begränsade förmågan att nyttja vattentjänsten.

En sådan reduktion finns det inget stöd för, varken i normalförslaget till ABVA eller i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Läs mer !