HD-dom riskerar ökat ansvar för kommunala dricksvattenproducenter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

HD-dom riskerar ökat ansvar för kommunala dricksvattenproducenter

Högsta domstolen har idag meddelat sitt utslag i en process som handlar om vilken lagstiftning som ska användas då skadeståndskrav prövas mellan Ronneby Miljö och Teknik AB (Miljöteknik) och PFAS-föreningen med anledning av att en av de kommunala vattentäkterna förorenats av potentiellt hälsofarliga PFAS-ämnen.

HD har tagit ställning för att målet ska prövas enligt produktansvarslagen (PAL) när målet så småningom prövas i tingsrätten.

- Detta utfall är mycket allvarligt och får långtgående konsekvenser för alla kommunala vattenproducenter. Det skapar en osäkerhet eftersom PAL och LAV innehåller olika skadeståndsregler. Dessutom medför det ökade kostnader och ansvar för de som levererar dricksvatten, vilket i sin tur leder till höjda VA-taxor. De som drabbats av PFAS i sitt kommunala dricksvatten får således själva vara med att betala genom höjda vattenavgifter, säger Clara Lidberg, jurist hos Svenskt Vatten. 

Från Svenskt Vattens sida är det naturligtvis otroligt beklagligt att PFAS kunnat påverka flera viktiga dricksvattentäkter och därmed utsatt många människor för hälsorisker. Utöver Ronneby har PFAS även upptäckts i bl.a. Uppsala, Halmstad och Botkyrka vilket inneburit omfattande åtgärder och kostnader för VA-huvudmännen i dessa kommuner.

Källan till föroreningarna utreds fortfarande, men det är mycket som pekar på försvarets flyganläggningar och användandet av brandskum innehållande PFAS. Trots att försvarsmakten tagit på sig ansvaret för föroreningssituationen kring Ronneby så har PFAS-föreningen valt att rikta sina anspråk mot Miljöteknik som distributör av vattnet.

I förlängningen av denna rättsprocess har Miljöteknik och övriga VA-huvudmän vars råvatten har förorenats av PFAS möjlighet att rikta anspråk på ersättning mot den som ansvarar för skadan i enlighet med miljöbalken och principen om att förorenare betalar.

- Det är ett bättre sätt att kompensera de som fått PFAS i sitt dricksvatten eftersom det inte blir Ronnebyborna själva som finansierar skadestånden genom höjd VA-taxa. Juridiskt sett är det dessutom rimligare att den som orsakat skadan också får göra rätt för sig, säger Clara Lidberg.

Kontaktperson:
Clara Lidberg 
072-050 36 93