Fängelse införs i straffskalan för dricksvattenproducenter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Kranvatten och glas

Fängelse införs i straffskalan för dricksvattenproducenter

Regeringen har infört straff för dricksvattenproducenter som ovetandes kan få sin vattentäkt förgiftad. Svenskt Vatten har motsatt sig detta då en dricksvattenproducent svårligen kan ha full kontroll över sin råvattentäkt,
t ex Mälaren.

Den 23 maj beslutade riksdagen att införa fängelse i straffskalan för livsmedelsproducenter och andra som hanterar livsmedel så att hälsorisker uppstår. Eftersom vatten är ett livsmedel riskerar även personal eller politiker hos kommunala vattenproducenter och distributörer att få fängelse. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2019.

Svenskt Vatten protesterade mot förslaget eftersom vare sig utredningen eller Näringsdepartementet tagit hänsyn till att vatten är ett livsmedel i Sverige. Det var en slump att Svenskt Vatten såg förslaget när det remitterades och svarade på remissen utan att ha fått den.

Regeringen förslog detta trots att den inte förmått att införa skydd av vattentäkter utan snarare försvagat skyddet av dessa under mandatperioden genom att öka möjligheterna att använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kemikalieskyddet i övrigt runt samma täkter är lika svagt som tidigare. Den som förorenar går fri men den som drabbas ska kunna få fängelse. Detta är upp och nervänd politik som inte är förenlig med EU:s vattendirektiv om att stärka skyddet runt vattentäkter eller internationella principer om att förorenaren ska ta ansvar och betala.

Produktion av rent och säkert dricksvatten är VA-organisationernas högsta prioritet men till skillnad från annan livsmedelsproduktion är det inte ett slutet system. Dricksvattenproducenterna behöver därför ökade möjligheter att skydda det yt- och grundvatten som blir vattnet som rinner ur våra kranar. Att istället hota med fängelse kommer inte att förbättra kvaliteten på livsmedlet dricksvatten.