Examen för studenterna på Miljö- och VA-teknik i Ludvika - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Examen för studenterna på Miljö- och VA-teknik i Ludvika

Ulrika Engvall besökte nyligen Västerbergslagens Utbildningsförbund i Ludvika för att närvara på examensdagen för de studenter som studerat Miljö- och VA-teknik.

Presentationen av examensarbetena visade på bredden av arbetsuppgifter i VA-branschen; Kapacitetskontroll av en våtmark, Funktionskontroll av mätbrunnar, Kartläggning av oönskade ämnen uppströms reningsverk, Inventering av U-verksamheter, Fett i ledningsnät, Förnyelseplanering, osv.

- Det var mycket intressant och givande att få träffa studenterna och ta del av deras presentationer, säger Ulrika Engvall, Utbildningsansvarig på Svenskt Vatten. 
- De är varmt välkomna till VA-branschen!

26 januari beräknas MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, att tillkännage vilka ansökningar om att få bedriva YH-utbildning som beviljas.

- Vi hoppas att flera utbildningar med VA-inriktning får fortsätta med sina för branschen så viktiga utbildningar. VBU är en av de arrangörer som har ansökt om att få fortsätta sin utbildning. Vi håller alla tummar för att de får ett positivt besked, säger Ulrika Engsvall. 

Foto av Ulrika Engsvall