Europas vatten i siffror - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Europas vatten i siffror

Eureau, där Svenskt Vatten är medlem tillsammans med 29 andra europeiska vattentjänstorganisationer, har publicerat sin årliga rapport ”Europe´s water in figures”.

- Rapporten är ett rikt material som lyfter fram hur viktiga vattentjänstverksamheterna är för invånarna. Friskt dricksvatten och renat avloppsvatten är en förutsättning för de liv vi lever och för många av de företag som verkar idag, säger Anna Linusson, Svenskt Vattens vd och medlem i Eureaus exekutivkommitté. Men vi glömmer lätt bort att även vattenverksamheterna i sig sysselsätter tusentals människor – i Sverige minst 6 000. De stora investeringarna i vatten och avlopp, i Sverige för tillfället 12 miljarder om året, stödjer tillväxt och jobbskapande men skulle behöva öka kraftigt för att klara behoven på lång sikt.

Utmaningarna i Sverige är på många sätt de samma som för stora delar av Europa. Det illustreras väl av de annonser som  Eureau tagit fram och som vi publicerar här.

- Våra medlemmar är stolta över att förse konsumenterna med säkert, rent och hälsosamt dricksvatten och sedan återföra renat vatten till naturen, säger Bruno Tisserand, Eureaus ordförande. Vi investerar 45 miljarder euro varje år, för att leverera och ta hand om 45 miljarder m3 vatten i 7 miljoner km ledningar.

Läs rapporten>>

Annonser EurEau:
Drinking water in Europe
Europes water in figures
Waste water in Europe
Water investments in Europe