Debatt på Altinget: "Vattenbrist eller intressebrist?" - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Debatt på Altinget: "Vattenbrist eller intressebrist?"

Handen på hjärtat, du politiker som läser detta, hur har du brytt dig om dricksvattenfrågan under mandatperioden? Den tiden är förbi när vi kunde ta vatten för givet, skriver fem företrädare för Svenskt Vatten.

2016. På Öland härjar torkan och det talas om nödslakt och nedlagd produktion i företag. Brunnar sinar, bevattningsförbud införs.

2017. Vattenbristen spred sig till stora delar av landet. Tusentals personer fick anpassa sina sommarliv, även om det bara handlade om gula gräsmattor och tomma villapooler.

2018. Inför denna sommaren var prognosen god. Grundvattenmagasinen hade fyllts på under den snörika vintern och äntligen skulle allt bli som vanligt. Men så kom värmen. Tidigare och intensivare än på hundra år. Och framför allt, innan semestern. Plötsligt var det vattenbrist igen, denna gång på grund av att många vattenverk inte hann med. Kapacitetsbrist. Bostadsbyggande, urbanisering och lyxkonsumtion har fått 1960-talens vattenverk att plötsligt nå sin maxkapacitet. Eller plötsligt och plötsligt. Svenskt Vatten har tillsammans med forskare och VA-organisationer pekat på det stora investeringsbehovet under lång tid.

Dricksvattenutredningen samlar damm

Men vad kan vi göra, undrar du. Inte ens vi politiker styr ju över vädret. Nej, men ni kan fatta beslut som minskar samhällets sårbarhet. Beslut som leder till ökad samverkan mellan kommunala VA-organisationer. Beslut som stärker skyddet av de vattentäkter vi är så beroende av. Beslut som ger VA-organisationerna ökad möjlighet att investera långsiktigt och verktyg för att hantera akut vattenbrist. Dricksvattenutredningen föreslog lagändringar år 2016. Har något hänt? Nej.

Små kommuner klarar sig inte

Svenskt Vatten vill se krav på samverkan och regler som underlättar samverkan. Genomsnittskommunen med sina 16 000 invånare kan inte ensam hantera alla kostsamma utmaningar inom VA på ett långsiktigt sätt.

Försvagat skydd och omodern lagstiftning

Svenskt Vatten vill att riksdag och regering tar Dricksvattenutredningens förslag om vattenskydd, förnyelseplanering och samverkan vidare. De senaste två mandatperioderna har skyddet för vattentäkter försvagats medan reglering av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel har mjukats upp samtidigt som kemikaliesamhället fortsatt växa.

Svenskt Vatten vill medverka till en modernisering av lagen om allmänna vattentjänster. Det var tio år sedan lagen uppdaterades senast och då fanns knappt bevattningsförbud i vår svenska vokabulär.

Vad ska ni svara?

Det här är tyvärr inte sista sommaren med vattenbrist. Klimat- och samhällsförändringar har kommit ikapp och vi kan inte ta vårt vatten för givet. Vi hoppas att du som politiker tycker det är värt tiden att engagera dig för något så livsviktigt som dricksvatten. Vad svarar du och ditt parti de som blir varslade för att fabriken saknar vatten, bonden som måste nödslakta på grund av vattenbrist, pensionären på åldringsvården som inte kan tvättas eller barnfamiljen som saknar vatten för att andra lyxkonsumenter fyllde sina pooler? Politiker på alla nivåer måste börja intressera sig för vårt viktiga vatten och ta vattenbristen på allvar.

Läs hela debattinlägget på altinget.se