Svenskt Vatten lämnar nordiskt samarbete om plaströr - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten lämnar nordiskt samarbete om plaströr

De nordiska branschorganisationerna för kommunala vattentjänster, DANVA, Norsk Vann, VVY (FIWA) och Svenskt Vatten har valt att lämna samarbetet i Nordic Poly Mark (NPM), ett nordiskt 3:e partscertifieringssystem för plaströr.

NPM ägs av Nordiska Plaströrgruppen, NPG. Certifieringen sköts av INSTA-CERT där den svenska parten är RISE, tidigare SP. Kvaliteten på NPM-märkta produkter skall motsvara den nordiska traditionen på plaströrskvalitet. Det har under senare år uppstått en allt större skillnad mellan parternas uppfattning om vad som är ”nordisk kvalitet”.

Svenskt Vatten rekommenderar sina medlemmar att:

• ha en tydlig materialvalspolicy som i normalfallet bör ta sikte på en 100 till 150-årig livslängd där både rör och fogmetod ses som en helhet. 

• vid upphandlingar låta materialkvaliteten väga tungt och inte i första hand rörmaterialpriset.

• ha en noggrann mottagningskontroll på arbetsplatsen så att rätt rör levererats och att rören är felfria.

• efterfråga 3:e partscertifiering.

Läs Svenskt Vattens, DANVAs, Norsk Vanns och FIWAs gemensamma pressmeddelande.

Presskontakt:
Fredrik Vinthagen
0734-23 13 96
fredrik.vinthagen@svensktvatten.se