Därför blir vatten en valfråga - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Därför blir vatten en valfråga

Ur Vattenmagasinet nr 1 2018: Vatten är vårt viktigaste livsmedel, som vi alla har en relation till och som ständigt berör oss. Trots det är många ovetande om de problem och utmaningar som vattenförsörjningen står inför. Vattenforum är Svenskt Vattens mötesplats i Almedalen för alla som är intresserade av och jobbar med vatten. Årets utmaning är att sätta vatten på den politiska agendan och se till att det blir en viktig valfråga.

Vilka vattenfrågor skulle kunna bli valfrågor?

– I traditionell mening kommer inte vatten att bli en valfråga om inte hela eller delar av Sverige får vattenbrist eller en miljöskandal i stor skala inträffar som drabbar många människor. Men i enstaka kommuner tror vi att vatten faktiskt kan bli en lokal valfråga, säger Dan Löfgren, kommunikationschef på Svenskt Vatten.

Men ska man verkligen göra vatten till en politisk fråga?

– Det är redan en politisk fråga eftersom kommunerna har ansvaret och riksdag och regering fattar en massa beslut som påverkar vårt vatten. Då är det rimligt att det också diskuteras och kanske debatteras i en valrörelse. Viktiga frågor som samhället ansvarar för borde väl alltid vara valfrågor?

Är inte alla partier överens om hur viktigt vatten är?

– Jo, på ett principiellt plan. Men när till exempel skyddet av dricksvattnet ställs mot andra intressen, då väljer partierna olika. Eller hur nödvändig klimatanpassning ska finansieras. Eller hur höga taxorna ska vara eller hur de ska konstrueras.

Vore det inte bättre om vatten inte blev föremål för politiskt käbbel?

– Käbbel är aldrig bra, men en konstruktiv diskussion om hur vi skyddar vårt vatten och åstadkommer en hållbar cirkulär ekonomi – det är bra. Politik är ju att välja och det är viktigt att kandidater och väljare får klart för sig att skyddet av vattnet inte sköter sig självt eller är gratis, menar Dan Löfgren.

Vilken är den viktigaste valfrågan för Svenskt Vatten?

– Det är att väljare och valda är överens om att vatten och skyddet av vatten kräver samverkan, resurser och organisation. Och att man efter valet vågar fatta beslut som gör detta möjligt.

Vilka partier har en tydlig och uttalad vattenpolitik?

– De flesta har en väl utvecklad politik som påverkar vattnet. Problemet är att det ryms inom en mängd politikområden – miljö, livsmedel, näring, försvar, säkerhets, bostad, klimat. Många statliga myndigheter är inblandade och inget departement har den samlade bilden. 290 kommuner har ett mycket stort ansvar.

Fortsätter Svenskt Vatten att använda temat under året?

– Det kommer vi att göra. Under vårt Vattenforum i Almedalen kommer vi att lyfta upp till exempel behovet av investeringar, näringsämnenas kretslopp, kompetensförsörjningen till branschen och klimatanpassning som viktiga vattenfrågor i valrörelsen 2018.

Texten är hämtad från Vattenmagasinet nr 1-2018. Läs mer på Vattenforum.nu