Hoppa till huvudinnehåll

Beställ filmen "Cirkulär ekonomi i praktiken" med egen avsändare

Under våren tog branschorganisationerna Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten fram nytt material om cirkulär ekonomi i praktiken. Dels en broschyr med exempel samt en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området.

I Sveriges kommuner har våra medlemmar under lång tid arbetat enligt cirkulära principer, i framgångsrika samarbeten för att återvinna resurser. Detta ville vi gärna sprida till en större publik, men också hur var och en kan bidra i vardagen för omställningen mot en cirkulär ekonomi.

Den animerade filmen Cirkulär ekonomi i praktiken har blivit mycket uppskattad och spridd i sociala kanaler. Den finns i två versioner, med svensk och med engelsk text. Nu kan vi erbjuda alla medlemmar i de fyra branschorganisationerna att beställa en egen version av filmen, med den egna logotypen som avsändare. Ni får använda filmen hur ni vill i kommunikationen men rösträttigheterna sträcker sig inte till radio- eller tv-reklam.

Om ni vill ta fasta på erbjudandet beställer ni er version direkt från produktionsbolaget Explainer, som debiterar en fast avgift för arbete, rendering av filmen och administration. Kostnad: 3900 kr, ex moms. Om ni vill lägga in logotyp på något mer ställe eller på anat sätt lägga till objekt för igenkänning, så arbetar Explainer per timme, kostnad 950 kr per timme.

Beställningen, med högupplöst logotyp, er webbadress och faktureringsuppgifter skickar ni till: anton.ewetz@explainer.se. Anton nås även på 0736-369790.

Vi hoppas att ni som tar fasta på erbjudandet får stor glädje av filmen och sprider kunskapen vidare på alla tänkbara sätt!