Bra utfall för yrkeshögskoleutbildningar med VA-inriktning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bra utfall för yrkeshögskoleutbildningar med VA-inriktning

Nyligen kom beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolor (MYH) angående vilka ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar som har blivit beviljade. Av totalt 1208 inkomna ansökningar beviljades 525 utbildningar, den högsta andelen (43 %) någonsin.

Resultatet ser även bra ut för VA-branschen.  Av totalt 15 ansökningar med ren eller delvis VA-inriktning blev 10 beviljade.

Beviljade utbildningar är:

  • VA-projektör, 3 st
  • Vatten- och miljötekniker, 2 st
  • Miljö- och VA-teknik
  • Byggnadsingenjör mark och vatten
  • Drift- och underhållstekniker vid vatten-, värmeverk, biogasanläggning
  • Drifttekniker biogas och vattenrening
  • Anläggningsingenjör väg och vatten