Biogasstödet beslutat av regeringen - avloppsslam som substrat borttaget trots Svenskt Vattens protester - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Biogasstödet beslutat av regeringen - avloppsslam som substrat borttaget trots Svenskt Vattens protester

Förordningen för stöd för uppgraderad biogas är nu beslutad av Regeringen, där alla detaljer om stödets omfattning och utformning regleras. Trots Regeringens besked i april och Svenskt Vattens upprepade kontakter med Jordbruksverket och Näringsdepartementet under maj och juni har Regeringen nu beslutat att stöd inte ges för uppgraderad biogas från avloppsslam. Avloppsslam får inte ingå till någon del.

Stödnivån är maximalt 40 öre/kWh men slutlig nivå beror bl.a. på ansökt mängd, men uppskattas till 30-35 öre/kWh. Svenskt Vatten har lyft fram den uppenbara risken att ett stöd där avloppsslam utesluts kommer innebära att en ökande andel av reningsverkens producerade biogas kommer att gå till uppvärmning/fackling istället för till fordonsgas.  De svenska reningsverken är landets näst största producent av uppgraderad biogas och producerar 34 % av Sveriges fordonsgas.

Det nya tillfälliga biogasstödet för producenter av uppgraderad biogas för transportändamål

I det inledande beskedet från regeringen 14 april meddelades att:  "stödet till produktion av biogas breddas så att det omfattar fler substrat än gödsel, som matavfall och slam". https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/battre-stod-till-svensk-biogas/

Tyvärr exkluderades sedan avloppsslam från biogasstödet i regeringens beslut den 6 juli. 

Information om det nya tillfälliga biogasstödet inom vilket det finns totalt 270 MSEK att söka för biogasproducenter under 2018: 

  • Förordning är nu beslutad av Regeringen, där alla detaljer om stödets omfattning och utformning regleras. Läs Regeringens pressmeddelande 6 juli. Förordningen kommer publiceras inom någon vecka.
  • Jordbruksverket kommer att administrera stödet. På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om stödet, om hur ansökan och utbetalning av stödet kommer att gå till. Informationen är nu uppdaterad utifrån innehållet i förordningen. Anmäl dig gärna som prenumerant på sidan, så informeras ni när sidan uppdateras med ny information.
  • Stödet kommer att betalas ut i december 2018 som ett förskott för en årsproduktion för perioden okt 2018-okt 2019. 
  • Ansökningstiden är kort – ansökan kan skickas in endast under 30 aug – 28 sep 2018

 
Utformning av stödet: 

Stöd ges till biogasproducent per kWh biogas som går till uppgradering och är avsedd för fordonsgas

Stöd ges till biogas från alla substrat, dock inte för biogas från: 

  • Avloppsslam, avloppsslam får inte ingå till någon del. Om du har flera rötkammare kan du söka stöd för de rötkammare där du inte blandar i avloppsslam.
  • Deponier
  • Livsmedelsgrödor från nya anläggningar efter 2013
  • Från anläggningar som är fullständigt avskrivna
  • Biogas från gödsel kan få stöd både genom gödselgasstödet och det nya biogasstödet
  • Stödnivån är maximalt 40 öre/kWh men slutlig nivå beror bl.a. på ansökt mängd, men uppskattas till 30-35 öre/kWh