Anser inte regeringen att dricksvatten är ett viktigt livsmedel? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser inte regeringen att dricksvatten är ett viktigt livsmedel?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men i regeringens nyligen presenterade livsmedelsstrategi saknas förslag om förbättrat skydd. Svenskt Vatten anser att regler om spridning av bekämpningsmedel och farliga kemikalier nära dricksvattentäkter ska skärpas – inte luckras upp.

Sveriges regering och riksdag måste säkra skyddet av vårt vatten. Svenskt Vatten vill att det ska vara förbjudet i hela landet att sprida kemiska växtskyddsmedel och släppa ut de farligaste kemikalierna i den så kallade primära skyddszonen närmast vattenuttaget. För de som mister sitt dricksvatten är det lika illa om det beror på att vattentäkten förorenats eller om den sinat. Vare sig vi är spädbarn eller pensionärer, friska eller sjuka, bor på landsbygd eller i städer så är vi beroende av dricksvatten – dygnet runt, året om, livet ut.

Utan dricksvatten, ingen mat

Sämre skydd av dricksvattentäkter kan negativt påverka livsmedelsindustrier som ska förädla jordbrukets produkter. Mat går inte att tillaga utan vatten. Vi har under sommaren 2016 kunnat följa hur brist på vatten hotade livsmedelsproduktionen i sydöstra Sverige.
– Regeringen styr inte över vädret men den bestämmer över reglerna för spridning av olika kemikalier, säger Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten. Redan idag är spridning av växtskyddsmedel ett problem för många dricksvattenproducenter.

 Livsmedelsstrategin låser fast regeringen

Vad gäller dricksvattnet hänvisar regeringen i livsmedelsstrategin bara pliktskyldigt till den nyligen slutrapporterade Dricksvattenutredningen. Inget sägs om bättre balans mellan ökad matproduktion, och därmed mer växtskyddsmedel, och vattenskydd. Redan medan Dricksvattenutredningen pågick luckrade regeringen upp reglerna för spridning av bekämpningsmedel på eller nära vattentäkter.

En ny dom i Mark- och miljödomstolen innebär att Sverige måste acceptera växtskyddsmedel godkända av andra länder, men som Sverige inte tillåtit. Detta är negativt för skyddet av dricksvatten. Vare sig Dricksvattenutredningens förslag eller livsmedelsstrategin förbättrar det.
– Vi är positiva till att den inhemska matproduktionen värnas, men skyddet av den måste balanseras mot skyddet av dricksvattnet. Matproduktion och dricksvattenproduktion behöver betraktas som lika viktiga, avslutar Anna Linusson.  Ibland innebär en ökad matproduktion mer utsläpp av ämnen som förorenar vattnet. I en verkligt hållbar livsmedelsstrategi måste detta balanseras.


Nyheten finns även som pressmeddelande i Newsdesk