Svenskt Vatten efterfrågar ett ökat producentansvar för läkemedel - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten efterfrågar ett ökat producentansvar för läkemedel

Kommentar från Svenskt Vatten – med anledning av gårdagens nyhet om att regeringen tillsätter statligt stöd till kommuner som vill satsa på läkemedelsrening.

Svenskt Vatten välkomnar regeringens stöd till utbyggd läkemedelsrening, men förordar även en skyndsam utredning av hur ett utökat producentansvar för läkemedel skulle kunna utformas. Det behövs för att ge incitament till mer miljövänliga alternativ.

- Att förorenaren betalar för nödvändig rening är en bra princip, säger Svenskt Vattens vd Anna Linusson. Det är inte rimligt att kostnaderna för läkemedelsrening enbart belastar skattebetalare och VA-kollektiv.

Svenskt Vatten välkomnar även att regeringen har tillsatt ett kunskapscentrum för läkemedelsmiljöeffekter och samordning av frågor runt detta. Det går i enlighet med det förslag som bl a Svenskt Vatten var med och lade från Mistra Pharmas sida.

Läs mer om Svenskt Vatten och läkemedelsrening och läkemedel i miljön