Ny svensk representant i EurEau:s dricksvattenkommitté - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny svensk representant i EurEau:s dricksvattenkommitté

Alexander Keucken, teknisk utvecklingschef på VIVAB, Vatten och Miljö i Väst AB, har utsetts av Svenskt Vatten till ny representant i EurEau:s dricksvattenkommitté.

Alexander Keucken har lång erfarenhet inom dricksvattenområdet och har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar. För närvarande är hans fokus på membranteknik vid dricksvattenberedning och biofilmstudier i dricksvattennätet.

EurEau är den europeiska samarbetsorganisationen som Svenskt Vatten tillhör och det finns tre kommittéer som har hand om dricksvatten-, avloppsvatten- respektive ekonomi/juridikfrågor. Sen tidigare är även Gisela Holm, Svenskt Vatten, medlem i dricksvattenkommittén och kan besvara frågor om dess arbete.