Nederländerna kraftsamlar för att bli världsledande - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nederländerna kraftsamlar för att bli världsledande

Det går att åstadkomma satsningar som hjälper VA-organisationerna att möta utmaningar, som stärker företagens konkurrenskraft och samtidigt involverar forskare. Det är slutsatserna efter vattenkonferensen EIP Water i Nederländerna där Svenskt Vattens utvecklingsledare Daniel Hellström deltog i februari.

- Den samlade satsning som gjorts i Leeuwarden i Nederländerna imponerar verkligen. Här finns forskningscentret Wetsus som på kort tid nått en internationell topposition genom att knyta några av framtidens ledande forskare inom vattenområdet till sig, säger Daniel Hellström.

Genom att erbjuda doktorander från olika lärosäten en unik tillgång till avancerade laboratorie- och försöksutrustning, bra handledning och trivsam livsmiljö skapas ett unikt kraftcentrum för hjärnkraft med fokus på vattenutmaningarna.

I en vacker ombyggd kyrka ryms nystartade och innovativa företag inom vattenområdet. De har tillgång till både testlab och möjlighet att testa sina koncept i pilotskala. Det senare görs i nära samarbete med VA-organisationerna i regionen där ett "plug & play" koncept anammats. Det betyder att det är förberett för testa olika pilotanläggningar vid både vattenverk som reningsverk. Nödvändiga anslutningar för att kunna testa exempelvis ny avancerad reningsteknik finns redan på plats.

Det finns också ett lab där företag i mindre skala kan testa och förbättra sina produkter. Kostnaderna hålls nere genom att studenter i stor utsträckning involveras i arbetet.

- På studiebesöket såg vi allt från membrananläggningar avsedda för dricksvattenrening i katastrofområden till reaktorer där gränserna för anammoxprocessen testades. Det senare är en energieffektiv kvävereningsmetod som tagits fram av holländska forskare.

Daniel säger också att satsningen både har starkt politiskt stöd och att det finns betydande resurser hos VA-organisationerna att delta i arbetet med bygga upp den holländska vattenindustrin.

- Inledningsanförande från ansvarig holländsk minister gick inte tolka på annat sätt att man är mycket stolt över sitt kunnande på vattenområdet och ser sig själva som den världsledande nationen inom vattenområdet. Det kanske är dags för Sverige att utmana?