Seminarium om bräddningar från avloppsledningsnät - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Seminarium om bräddningar från avloppsledningsnät

Svenskt Vatten anordnar ett seminarium i Stockholm 19/10 för att diskutera kunskapsläget om bräddningar och vilket stöd som VA-organisationerna behöver.

Seminariet kommer främst att beröra dagens kunskapsläge, framtida utmaningar och hur man kan arbeta med bräddvattenproblematiken. Det blir även diskussioner i mindre grupper om vad som behövs för framtiden. Mer information om programmet finns i vårt kalendarium.