Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället – hållbar dagvattenhantering i praktiken - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället – hållbar dagvattenhantering i praktiken

Save the date: 5/10 kl 9:30–16, Sheraton, Stockholm.

Ska samhället klara att hantera skyfall behöver vi samarbeta över de kommunala kompetensgränserna. Svenskt Vatten har därför tillsammans med Sveriges Stadsbyggare och Svensk Försäkring dels arbetat fram en broschyr på temat samt anordnar gemensamt ett seminarium om hur vi tillsammans ska anta den utmaning som skyfall innebär.

Seminariet vänder sig till dig som stadsbyggare (kommunala tjänstemän inom exploatering, plan, gata, trafik, park, VA) men också till politiker, tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, byggentrepenörer, fastighetsbolag, lärare och forskare.

Seminariet kommer att ta upp vilka former av samverkan och tekniska lösningar som behövs för att skapa en hållbar dagvattenhantering såväl vid nyexploatering som i befintlig bebyggelse. Med praktiska exempel och den senaste kunskapen om blå-gröna lösningar vill vi visa hur skyfallssäkring skapar en tryggare och vackrare stad.

Broschyren finns att ladda ned här.

Reservera den 5 oktober redan nu. Fullständig inbjudan kommer.

Kontakta era kollegor på andra förvaltningar och planera för ett gemensamt deltagande!

Välkomna!