Seminarier om dagvattenjuridik - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Seminarier om dagvattenjuridik

Svenskt Vatten anordnar i november tre seminarier om olika aspekter på dagvattenjuridik; markavvattning, dagvattenjuridik samt skadestånd i VA-förhållandet.

I november finns det tre tillfällen att förkovra sig inom dagvattenjuridik via Svenskt Vattens seminarier. Det första, 9/11, anordnas tillsammans med Jordbruksverket och handlar om markavvattning och kommunal dagvattenhantering. Det andra hålls 10/11 och omfattar dagvattenjuridik mer allmänt. Det tredje hålls 25/11 och handlar om vilka krav en fastighetsägare kan rikta mot VA-huvudmannen när skador uppstår och vad fastighetsägarens ansvar är. Mer information finns i Kalendariet.