Rörnät & Klimat 2017 – nu är programmet klart - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät & Klimat 2017 – nu är programmet klart

Svenskt Vatten inbjuder till "Rörnät och Klimat 2017” den 29–30 mars på Slagthuset i Malmö. Konferensen, som körs för 7:e året, har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”.

Konferensprogrammet är klart och skickas nu ut. Redan nu går det att ladda ner programmet och anmäla sig till konferensen.  Konferensen har en etablerad ram som vi kommer att följa även i år.

De ämnen som kommer upp är: Malmös skyfallsplan, Juridik för översvämningar, Bakvattenventiler som skydd mot översvämningar, Bräddning av avloppsvatten – omfattning och kontrollmöjligheter, Strategier för jakten på tillskottsvatten, Resultat av ”Hållbarhetsindex”, Kvalitetsfrågor för långsiktigt hållbara ledningsnät, Schaktfri renovering, Senaste nytt om dricksvattenkvalitet och ledningsnät, Vattenbrist– hur kan man hantera detta? Intelligenta vattenmätare.

Konferensdeltagare kan, utan extra kostnad, ställa ut i vår miniutställning. OBS Begränsat antal platser. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Utställningsplatser reserveras i samband med anmälan till konferensen.

Anmälan görs under Kurser och seminarier.