Rörnät & Klimat 2017 – öppen för anmälan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät & Klimat 2017 – öppen för anmälan

Svenskt Vatten inbjuder till "Rörnät och Klimat 2017” den 29-30 mars på Slagthuset i Malmö. Konferensen, som körs för 7:e året, har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”.

Konferensprogrammet är under utarbetande och ett detaljerat program kommer att skickas ut i jan 2017. Redan nu går det att anmäla sig till konferensen.  Konferensen har en etablerad ram som vi kommer att följa även i år.

Dag 1 har ett lite bredare program med fokus på översvämningar och miljöpåverkan och dag 2 har lite mer fokus på rörnätsfrågor. 

De ämnen som kommer upp är: Malmös skyfallsplan, Juridik för översvämningar, Bakvattenventiler som skydd mot översvämningar, Bräddning av avloppsvatten – omfattning och kontrollmöjligheter, Strategier för jakten på tillskottsvatten, Resultat av ”Hållbarhetsindex”, Kvalitetsfrågor för långsiktigt hållbara ledningsnät, Schaktfri renovering , Senaste nytt om dricksvattenkvalitet och ledningsnät, Vattenbrist– hur kan man hantera detta? Intelligenta vattenmätare.

Konferensdeltagare kan, utan extra kostnad, ställa ut i vår miniutställning. OBS Begränsat antal platser. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Utställningsplatser reserveras i samband med anmälan till konferensen.

Anmälan görs under Kurser och seminarier.