Information till fastighetsägare om servisledningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Information till fastighetsägare om servisledningar

Svenskt Vatten har tillsammans med Säker Vatten och Installatörsföretagen tagit fram två broschyrer om servisledningar som är riktade till fastighetsägare. Det är ”Bygga nytt eller bygga om” och ”Ta hand om ditt ledningsnät”.

Bygga nytt eller bygga om! Det här behöver du veta om vatten och avlopp

Det är mycket att tänka på när du ska bygga hus. För att du ska få fräscht dricksvatten i kranen samtidigt som ditt avloppsvatten leds bort utan problem är det viktigt att vatten- och avloppsrören på din tomt installeras på rätt sätt. Det är också förutsättningen för att få anslutas till det kommunala ledningsnätet.

Ta hand om ditt ledningsnät. Det här behöver du veta om vatten och avlopp

De syns inte, och märks kanske först när det blir problem med vattenläckor eller källaröversvämning. Därför är det är lätt att glömma bort vatten- och avloppsrören som är nergrävda på din tomt. Men som husägare är du ansvarig för att de fungerar, vilket inte är minst viktigt i försäkringsärenden.

De två broschyrerna hittar du här.