P110 är klar och presenteras på seminarier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

P110 är klar och presenteras på seminarier

P110, "Avledning av dag-, drän- och spillvatten" finns nu i Vattenbokhandeln. Publikationen kommer att presenteras på fyra seminarier i vår.

P110 finns tillgänglig som två versioner i vår webbshop

  • ”Pdf-versionen”, Del 1, Policy och funktionskrav” som kan laddas ner utan kostnad
  • Den fullständiga tryckta versionen, omfattande Del 1 och Del 2 Hydraulisk dimensionering, som kan köpas i Vattenbokhandeln.

P110 fullbordar Svenskt Vattens ”trilogi” om hållbar utformning och dimensionering av avloppssystem. De övriga två publikationerna fastställdes 2011: P105 ”Hållbar dagvattenhantering – råd vid planering och utformning” och P104 ”Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem”.

I del 1 tas ett helhetsgrepp där dimensionering av allmänna avloppssystem sätts in i ett större samhällsperspektiv. I kapitel 1 ges en bred kunskapsplattform om grunderna för samhällenas avvattning. Kapitlet syftar till att underlätta den nödvändiga samverkan mellan olika kompetenser inom kommunen och andra aktörer i syfte att skapa en så kallad hållbar dagvattenhantering

P110 ersätter Svenskt Vatten P90 ”Dimensionering av allmänna avloppsledningar” från 2004.

En-dagsseminarier om nyheter i P110 om hydraulisk dimensionering

En seminarieturné med fokus på P110 del 2 kommer att genomföras i Stockholm 13 april, Göteborg 26 april, Hässleholm 27 april och Umeå 17 maj. Målgruppen för detta seminarium är utredare och projektörer av allmänna VA-ledningsnät samt beställare av dessa tjänster. För mer info se Kurser och seminarier