Vägledning om bekämpningsmedel och vattenskydd - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vägledning om bekämpningsmedel och vattenskydd

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket har gett ut en vägledning för miljökontorens prövning av användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Vägledningen innehåller:

  • en beskrivning av regelverket och myndigheternas ansvarsfördelning
  • råd och rekommendationer för vilka uppgifter som bör tas in i en ansökan
  • förslag på utformning av beslut
  • lämplig utformning av villkor för att begränsa oavsiktlig spridning.

Vägledningen finns att ladda ner från HaV:s hemsida.