Svenskt dricksvatten kontrolleras noga - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt dricksvatten kontrolleras noga

Livsmedelsverket larmar, men vårt viktigaste livsmedel kontrolleras noga avseende kvalitet.

Livsmedelsverket larmar om bristande kontroll av vårt svenska dricksvatten. I verkligheten kontrolleras vårt viktigaste livsmedel noga genom den regelbundna provtagning som görs av dricksvattenproducenterna för att se till att vattnet uppfyller Livsmedelsverkets lagstadgade krav på kvalitetet. Producenternas kontroll bidrar till att vi kan känna oss trygga med att vårt dricksvatten är hälsosamt och rent.

Det Livsmedelsverket avser med bristande kontroll i den aktuella artikeln är de brister i tillsynen av dricksvattenanläggningar som myndigheten, d.v.s. kommunens miljökontor, ska utföra. En anledning till frånvaron av myndighetstillsyn är att många kommuner saknar både resurser och kompetens för tillsynsarbetet. Svenskt Vatten är positivt inställda till fler inspektioner och ökad tillsyn men Livsmedelsverkets larm är vilseledande.