Grundläggande kurs i IT-säkerhet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Grundläggande kurs i IT-säkerhet

Kunskap om IT-säkerhet är viktigt för att säkerställa dricksvattenförsörjningen. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) genomför nu en kurs om Säkerhet i industriella informations- och styrsystem för kommunal verksamhet. Kursen är kostnadsfri

Kursen är praktiskt inriktad och vänder sig till operatörer, processingenjörer, utvecklingsingenjörer och underhållspersonal inom främst VA och energisektorn. Kursen genomförs i Linköping vid två tillfällen: 28 februari-1 mars samt 7-8 mars 2017. Mer information finns på FOIs hemsida. Anmälan görs till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på adress scada@msb.se.