Regler om radioaktivitet i dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Regler om radioaktivitet i dricksvatten

Livsmedelsverket har i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) lagt till regler om radioaktivitet i dricksvatten.

För att underlätta att följa de nya föreskrifterna har Livsmedelsverket även tagit fram en vägledning om hur man undersöker radioaktivitet i dricksvatten.