Konferens för säkert dricksvatten av god kvalitet - dygnet runt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Konferens för säkert dricksvatten av god kvalitet - dygnet runt

Över 200 personer samlades 29-30 nov i Stockholm för Svenskt Vattens forsknings- och innovationskonferens för säkert dricksvatten. Under ett intensivt program med över 60 presentationer, i tre parallella spår, lyftes frågor som handlar om hur vi ska klara dricksvattenförsörjning vid klimatförändringar (som längre perioder med minskade grundvattentillgångar), men även hur bra dricksvattenkvalitet ska kunna garanteras trots alla kemikalier som kan finnas i omlopp i samhället och i våra vattentäkter.

Exempelvis presenterades reningsteknik för att ta bort PFAS (och andra oönskade substanser). Även ny teknik för dricksvattenberedning och lösningar för att hantera mikrobiella risker presenterades av Sveriges ledande dricksvattenforskare och experter. Livsmedelsverket berättade bland annat att risken för magsjuka på grund av dricksvatten, på individnivå, uppskattas till cirka 1 gång per 40 år och DRICKS visade hur kostnads-nyttoanalys kan användas i arbete med värdering av mikrobiella risker och åtgärder mot dessa.

Livsmedelsverket pratade om vikten av att dricksvattenproducenterna är uppmärksamma på algblomningar (blomningar av cyanobakterier) i vattentäkterna och att de kan analysera och artbestämma dem innan de når vattenverken. Studier från Lunds universitet visar mycket höga halter av PFAS hos människor som exponerats för kontaminerat dricksvatten i Ronneby. Så höga halter har aldrig tidigare uppmätts hos allmänbefolkningen i någon del av världen. Studien visar också att PFAS överförs från mamma till barn och att ämnena bl.a. orsakar effekter på sköldkörteln.

I programmet ingick en uppskattad workshop om digitalisering. Det tydliggjordes att det finns en enorm potential till ett arbete med högre effektivitet men också högre kvalitet. Samtidigt viktigt att tänka på säkerhetsaspekterna och där är nivån dessvärre låg hos många kommuner - ett kunskapslyft är nödvändigt. Viktigt att digitaliseringen blir en styrka och inte en svaghet. Även ny teknik för att öka den fysiska säkerheten mot intrång och påverkan lyftes fram – även det en viktig del i kedjan för att kunna leverera bra dricksvatten dygnet runt.

Spännande nya tekniker för att få mer information om dricksvattennät i form av biofilm och elektroniska tungor presenterades. Projekt som Pipestatus, med mål att utveckla metoder för att gräv- och avbrottsfritt bedöma status på nedgrävda ledningar, redovisade sina resultat. Göteborg Kretslopp och Vatten visade hur man genom strategiskt arbete och vilja att testa nya metoder kan man komma långt i arbetet med att hitta läckor.

Spetsteknik för såväl kemiska och mikrobiella analyser var ett återkommande tema för flera föredrag. Forskare från Lunds universitet visade hur DNA-baserad flödescytometri gett oss helt ny kunskap om de bakterier som finns i dricksvattensystemet, men också att det mesta fortfarande är outforskat – vi har precis upptäckt ett nytt universum. 

Här finns dokumentation från konferensen.