Handbok om mikrobiologiska risker - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Handbok om mikrobiologiska risker

Livsmedelsverket har tillsammans med andra myndigheter, universitet och dricksvattenproducenter tagit fram en handbok om mikrobiologiska risker i ytråvatten. Boken vänder sig till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter med syfte att vara ett stöd vid övervakning och bedömning av mikrobiologisk vattenkvalitet

Handboken inleds med ett kapitel som kort redogör för betydelsen av en noggrann mikrobiologisk råvattenövervakning samt vad det ställs för krav i föreskrifter, direktiv och rutiner för egenkontroll.

Därefter beskrivs metodik för hur man inventerar fekala föroreningskällor och hur man kan spåra dem, hur man kartlägger mikrobiologisk råvattenkvalitet och hur man bedömer risker med fekala och andra föroreningar. Handboken finns att ladda ner från Livsmedelsverkets hemsida och heter Mikrobiologiska risker i ytråvatten.