Guide för nödvattenplanering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Guide för nödvattenplanering

Livsmedelsverket har tagit fram en guide för nödvattenförsörjning som ska vara till hjälp för kommunerna i deras arbete.

I en kritisk situation, då många ska förses med nödvatten, måste kommunledningen fatta beslut om prioriteringar för att de mest sårbara och samhällsviktiga verksamheterna ska få dricksvatten i ett tidigt skede. Livsmedelsverket har därför tagit fram en guide om nödvattenförsörjning.

Nödvattenguiden är tänkt som ett stöd för ledningsgruppen att skapa de beslutsunderlag som behövs. Den är också  en grund för att gå vidare med en egen detaljerad planering. Via länken kan du också hitta information om hur du beställer guiden i tryckt format.