Nationella Dricksvattenkonferensen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nationella Dricksvattenkonferensen

Just nu pågår Nationella Dricksvattenkonferensen i Malmö, arrangerad av Svenskt Vatten. Detta är fjärde gången konferensen äger rum.
– I år är det fokus på tillämpning och praktisk inriktning. Vi har förstått att många är intresserade av det, säger Svenskt Vattens dricksvattenexpert Gisela Holm.

Konferensen hålls bara någon dryg vecka innan den stora Dricksvattenutredningen redovisas, en utredning som många tror och hoppas bland annat ska använda sig av vattenskyddsområde som medel för att skydda råvatten. Anna-Karin Rasmussen från Länsstyrelsen i Skåne poängterade regeringens intresse för frågan i sitt föredrag under rubriken Aktuellt inom vattenskydd:

– Det är hoppfullt just nu eftersom regeringen dels i två budgetar har pratat om rent vatten, dels att vi just har den kommande dricksvattenutredningen.

Gotland satsar på information

Svåra problem som kan uppstå med dricksvatten, eller brist på det, berättade Susanne Pettersson från Gotlands vattenenhet om. Under 2016 har det hittills bara regnat 94 millimeter på ön och vattenbristen som var svår sommaren 2015 ser ut att bli ännu värre i år.

Idéer till lösningar finns, så som Gotlands första permanenta vattenverk för bräckt vatten och det mer drastiska vattningsförbudet som infördes 1 april, dock inte över hela ön. Till detta kommer satsning på kommunikation:

– I maj drar vi igång en spara vatten-kampanj. Vi har bland annat fått den här idén från Brisbane, sa Susanne Pettersson och bredvid henne på den stora bildskärmen syntes en bild på ett sandur som ska ange tid för hur länge en dusch bör vara.

Riktad analys

Vätternvattenprojektet, en gigantisk tunnel för dricksvatten från Vättern upp till bland annat Örebro och Nora kommun, var ett annat föredrag med stort intresse under tisdagen. Där hoppas man nu på ett positivt politikerbeslut inom det närmsta året för att få grönt ljus.

Bortom vattenskydd, -brist och -tunnlar finns ett ofta diskuterat hot mot dricksvatten: farliga ämnen. Karin Wiberg från Sveriges lantbruksuniversitet avslutade tisdagens föredragsdel. Hon redovisade forskningsprojektet SafeDrink, som genom en riktad analys, så kallad suspect screening, kan hitta de ämnen i dricksvatten vi inte vanligtvis letar efter.

– När vi idag bara tittar på de kända ämnen som vi måste titta på finns det en risk att vi faktiskt bara ser toppen av ett isberg. Vad finns under isbergstoppen? Det ska SafeDrink visa.

Text:Torbjörn Hallgren, frilansjournalist