Bättre dricksvatten med fler barriärer i vattenverket - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bättre dricksvatten med fler barriärer i vattenverket

En studie har visat att i områden som försörjs av vattenverk med flera barriärer mot mikroorganismer är magsjukefallen färre än i områden där vattenverken är sämre utrustade. Detta visar att barriärerna har effekt.

Enligt vägledningen till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten ska ett ytvattenverk ha minst två barriärer mot mikroorganismer. En barriär ska hindra sjukdomsframkallande virus, bakterier och parasiter att nå dricksvattnet och ska vara av olika typ, en avskiljande och en avdödande.

Att barriärer skyddar visar en studie som gjorts av forskare vid Umeå universitet och Livsmedelsverket. Man har under flera år tittat på antal samtal till Vårdguiden 1177 angående magsjuka och från vilka områden samtalen kommit och då funnit att det kommer färre samtal från områden som försörjs av vattenverk med flera barriärer. Vid jämförelsen användes statistiska metoder som tog hänsyn till befolkningsstorlek, åldersfördelning, klimatdata etc.

Sedan de stora utbrotten av Cryptosporidium hösten 2010 och våren 2011 har de svenska vattenverken intensifierat sina satsningar på att installera barriärer, vilket gör att vattnet nu är säkrare än då den nämnda studien gjordes. Som hjälp till vattenverken har Svenskt Vatten tagit fram ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig.