Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) vid SLU har på uppdrag av HaV undersökt om de analyspaket för växtskyddsmedel som erbjuds av svenska laboratorier omfattar alla relevanta substanser. Merparten av de substanser som sålts i stora mängder under perioden 1985-2014 ingår i minst ett analyspaket. Det finns dock 23 stycken substanser som inte ingår och som man anser är relevanta att analysera.

CKB har också undersökt vilken teknisk kvalitet på analyserna som laboratorierna erbjuder med avseende på rapporteringsgränser och mätosäkerhet.

Det finns substanser som inte analyseras idag och som borde analyseras, men det finns också några som analyseras i ett stort antal prover men som aldrig detekteras och som man därför kan överväga att inte ta med framöver.

Hela rapporten Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten finns att ladda ner från SLUs hemsida.