Tömning av vatten från privat badpool i trädgård - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tömning av vatten från privat badpool i trädgård

Sommaren är äntligen här. Vi får nu många frågor från medlemmar om vilka råd de kan ge till privatpersoner om var de kan göra av vattnet från sin privata pool. Här kommer några råd från oss på Svenskt Vatten.

1. Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar. Vid osäkerhet kolla med den kommunala miljömyndigheten eller Kemikalieinspektionen

2. Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag. Vid tveksamhet kontrollera med kommunens miljöförvaltning.

3. Om det är enbart klor som tillsatts, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter.

4. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ. Dagvattenledningar kan vara ett annat alternativ. Det är dock onödigt att tömma poolen i ledning till reningsverk, särskilt om reningsverket är litet. Om vattnet kan släppas till kommunalt nät bestäms av kommunens Vattentjänstföretag\Tekniska kontor.

5. Socialstyrelsen gav 2006 ut en publikation som heter Bassängbad – Hälsorisker, regler och skötsel. Enligt denna publikation är silver olämpligt som hygieniseringsmedel därför att det dels inte avdödar virus och att silver utgör en större miljöbelastning än klor när det släpps ut i naturen. Se sid 50 i publikationen. Här kan du ladda ned Folkhälsomyndighetens/Socialstyrelsens publikation om bassängbad.