Sverige riskerar skyhöga böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sverige riskerar skyhöga böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv

Tolv avloppsreningsverk i elva svenska kommuner lever inte upp till kraven i direktivet enligt EU-kommissionen. Svenskt Vattens uppfattning är att ansvaret för den uppkomna situationen delas mellan de aktuella reningsverken, svenska staten och tillsynsmyndigheterna. Miljöminister Karolina Skog har kallat kommunstyrelseordförandena, Naturvårdsverket, Svenskt Vatten och SKL till möte den 23 januari.

EU-kommissionen har vid upprepade tillfällen - 2010, 2015 och 2017 - uppmärksammat Sverige på bristerna. Samtidigt så har kommissionen gjort en bokstavlig tolkning av det så kallade kallt klimat-undantaget, en tolkning som Sverige inte delar. Sveriges ser till syftet med undantaget och menar att det är lika kallt i norra Sverige på vintern som det är på kontinenten 1 500 meter över havet. EU:s bokstavstolkning medför krav på investeringar utan miljönytta.

Några kommuner där de berörda avloppsreningsverken ligger har å ena sidan varit för sena med att göra nödvändiga investeringar för att klara kraven. De har också brustit i sin kontroll och i sin rapportering till svenska myndigheter.

- Det här visar hur sårbara små kommuner med sviktande befolkningsunderlag är när det gäller att planera för viktiga åtaganden, säger Svenskt Vattens vd Anna Linusson.

Statliga och kommunala myndigheters tillsyn har å andra sidan varit undermålig och staten har brustit och varit otydlig i sin vägledning. Det har gjort det svårt också för avloppsreningsverken att klara av sina skyldigheter. Tillsynsmyndigheterna och staten har dessutom brustit i sin kvalitetskontroll av de uppgifter man rapporterat vidare till EU.

- Svenskt Vatten stödjer sina medlemmar i att fullgöra sina skyldigheter och vi vill överbrygga det kunskapsglapp som uppstått på avloppsreningsverk och myndigheter, säger Peter Sörngård, Svenskt Vattens miljöexpert. Vi har sedan lång tid erbjudit Naturvårdsverket kunskaps- och kompetenshöjande samverkan tillsammans med länsstyrelserna.

Den uppkomna situationen är komplicerad med brister i många led och hos alla de berörda aktörerna. Svenskt Vatten ser fram emot att mötet med miljöministern den 23 januari kommer att leda fram till en situation där Sverige slipper böter eller viten och där avloppsreningsverken får förutsättningar från staten att sköta sina åtaganden för miljön på ett korrekt och rimligt sätt.

De kommuner som är berörda är Pajala, Boden, Lycksele, Malå, Åsele, Robertsfors, Härjedalen, Malung-Sälen, Gagnef, Gnesta, Borås, Töreboda samt Tidaholm.

Reningsverken det gäller är för tätorterna Funäsdalen och Tänndalen i Härjedalens kommun, Tandådalen i Malung-Sälens kommun och Mockfjärd i Gagnefs kommun. I de övriga kommunerna gäller det reningsverken för huvudorten.

Presskontakt:
Fredrik Vinthagen
073-423 13 96
fredrik.vinthagen@svensktvatten.se