Revaq och Svensk Dagligvaruhandel - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Revaq och Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Dagligvaruhandel kommer inte längre ingå i Revaqs styrgrupp - men Svenskt Vatten kommer självklart att fortsätta att ha en bra dialog med dagligvaruhandeln såväl nationellt som lokalt. Dagligvaruhandelns roll för uppströmsarbete och ett bättre kretslopp är mycket viktigt och Svensk Dagligvaruhandel har ett fortsatt stort engagemang i hållbarhetsfrågorna.


Svenskt Vatten har sedan starten av Revaq haft ett nära samarbete med Svensk Dagligvaruhandel och kommer även i fortsättningen utveckla vår dialog om uppströmsarbete och förebyggande kemikaliearbete.

I takt med att Svensk Dagligvaruhandels verksamhet fokuserats har de inte längre den expertis de behöver ha för att vara med i det aktiva arbetet i styrgruppen. Under de drygt 10 år som vi har jobbat ihop har vi uträttat mycket.

Svensk Dagligvaruhandel har varit med och byggt upp EU:s strängaste certifieringssystem för förebyggande kemikaliearbete och återföring av mull och näringsämnen till åkermark - Revaq. De har bidragit med viktiga delar, inte minst i det förebyggande arbetet – och att i samarbete med Revaq sprida kunskap hos sina medlemmar om kretsloppsfrågor och om behovet av att fortsätta fasa ut farliga ämnen från butikshyllorna. Det utbildningssamarbetet kommer vi att fortsätta med även framöver. 

Svenskt Vatten kommer även att bredda sitt utbildningssamarbete med Svensk Handel för att inom betydligt fler varugrupper kunna föra diskussioner om behovet av förebyggande kemikaliearbete och att fasa ut farliga ämnen.