Staten ger upp till 90% i bidrag till läkemedelsrening - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Staten ger upp till 90% i bidrag till läkemedelsrening

Regeringen har fattat beslut om hur Naturvårdsverket kan ge bidrag till kommunernas förstudier och investeringar i läkemedelsrening. På Vattenstämman i Helsingborg 23 maj redogör Naturvårdsverket hur reningsverken kan ansöka dessa bidrag.

Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande:  

– Vi har konstaterat att det finns ett behov av att minska utsläppen av läkemedelsrester till vattenmiljön. Det är därför positivt med en satsning som förväntas medföra att fler avloppsreningsverk installerar avancerad rening. Förutom att minska utsläppen av läkemedelsrester kommer bidraget även att främja en teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad inom området, säger Ingela Hiltula, biträdande chef på Samhällsavdelningen. 

Den aktuella utlysningen omfattar sammanlagt 90 miljoner kronor med 45 miljoner kronor som ska fördelas 2018 samt 45 miljoner kronor för bidrag till fleråriga projekt som sträcker sig under perioden 2018–2020.

Läs hela pressmeddelandet

Enligt förordningen får Naturvårdsverket ge bidrag till kommuners, kommunala bolags eller kommunalförbunds:

- investeringar i en teknik eller metod som har till huvudsakligt syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten i avloppsreningsverk, och

- förstudier eller andra förberedande åtgärder inför investeringar i en sådan teknik eller metod.

Här hittar du länken till Förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester: http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2018:495

Naturvårdsverket kommer att på Vattenstämman berätta mer om förordningen samt hur reningsverken kan ansöka om investeringsbidrag. Kom och lyssna på Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket, på onsdag 23 maj kl 13.30-13.50 "Investeringsbidrag till avancerad avloppsvattenrening och dagvattenrening", här kan du läsa mer: http://www.svensktvatten.se/utbildning/konferenser--seminarier/svenskt-vatten/vattenstamman-2018/vattenstammans-program-2018/