Receptbelägg miljöfarliga läkemedel - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Receptbelägg miljöfarliga läkemedel

IVL har i samarbete med Svenskt Vatten Utveckling tagit fram rapporten ”Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön”.

Rapporten visar på en rad förebyggande åtgärder för att minska mängden läkemedel som hamnar i naturen. Att receptbelägga läkemedel som är miljöfarliga är ett förslag. Det skulle minska användningen till förmån för likvärdiga produkter men utan miljöpåverkan.

- Det som är dåligt för miljön är också dåligt för människan. Incitament för en klok läkemedelsanvändning måste skapas med lagar och regler som styr rätt och hjälper användarna, säger Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten. Miljöfarliga läkemedel borde vara receptbelagda i stället för att marknadsföras direkt mot konsumenterna.   

Läkemedelsutsläpp kan nå ut i miljön via de kommunala reningsverken och påverka fiskar och andra vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Läkemedel är byggda för att påverka olika receptorer och processer i människans kropp, vilket innebär att de även kan påverka andra djurarter. Därför är det viktigt att minska flödet av läkemedel till vattenmiljön via en rad smarta och förebyggande åtgärder. Förslagen i rapporten som är fullt möjliga att genomföra är:

  • Receptbelägg miljöfarliga läkemedel
  • Upphandling där man styr bort från miljöfarliga läkemedel
  • Separat rening av läkemedelsrester vid infektionskliniker på sjukhus
  • Läkemedelsgenomgångar för patienter som använder många olika läkemedel

Det behövs en palett med åtgärder för ett effektivt förebyggande miljöarbete så att läckaget av läkemedelsrester från enskilda hushåll på landsbygden, från jordbrukets djurhållning och från tätorterna kan begränsas.

-Reningsverket är det sista steget för att skydda våra vattendrag, men för att vi ska kunna nå ett hållbart samhälle kan reningsverket aldrig vara det enda steget, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.