Hoppa till huvudinnehåll

Om kretslopp och fosfor på Vetenskapsradion Klotet

Vetenskapsradion Klotet har gjort ett längre reportage om fosfor och kretslopp där flera aspekter belysts om olika vägar att återföra fosfor och andra näringsämnen till åkermark. Medverkande i programmet är bland annat Miljöminister Karolina Skog, Anders Finnson Svenskt Vatten, Jan Eksvärd LRF och Hamse Kjerstadius NSVA.

Svenskt Vatten lyfter i programmet återigen upp vikten av att utveckla lösningar som kan komplettera dagens återföring av fosfor och andra näringsämnen via Revaq  - inte att ersätta Revaq med andra lösningar.  Först när det inte går att använda Revaq på grund av att det inte finns lämplig jordbruksmark på rimligt avstånd eller att slammet inte har tillräcklig kvalitet där behöver vi ha andra lösningar för att få tillbaka fosfor, mull och andra näringsämnen. Svenskt Vatten lyfter också fram behovet av att regeringen snarast fastställer mål för återföring av  fosfor samt tar tram ett regelverk för hållbara och säkra kretslopp.

Lyssna på Vetenskapsradions inslag här: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1073486?programid=3345

Läs mer här hur Svenskt Vatten arbetar brett med kretsloppsfrågan inom det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser: http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-och-uppstromsarbete/nationellt-natverk-for-fosfor-och-andra-avloppsresurser/

Läs Svenskt Vattens rapport då vi breddade diskussionen i Sverige: Frågan som världen glömde – En rapport om fosfor
http://vattenbokhandeln.manager.nu/Default.aspx?module=63&content=5&fwsite=1&lang=SV&pid=625