Nya regler om bräddningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya regler om bräddningar

Naturvårdsverkets nya föreskrifter om avloppsanläggningar började gälla från årsskiftet. Utöver krav på reningsverk så reglerar dessa även kontroll och rapportering av bräddningar utmed ledningsnät. Här finns en del nyheter att uppmärksamma.

Det är utövaren av ledningsnätet som ska kontrollera och lämna miljörapport om bräddningar utmed ledningsnätet. Ofta är denne densamme som utövaren av reningsverket, men det är inte alltid så.

Därmed får vissa kommunala VA-organisationer ett rapporteringskrav de inte tidigare haft. Det är de som ansvarar för ledningar som transporterar avloppsvatten till ett reningsverk för fler än 2000 personer (pe) som någon annan ansvarar för att bedriva. Miljörapporten ska lämnas senast den 31 mars 2018. Kontrollreglerna är desamma som tidigare.

Föreskrifterna om miljörapport men också de om kontroll började gälla den 1/1-2017.

Föreskrifternas definition av bräddat avloppsvatten innebär att även nödutsläpp utgör en bräddning.

Naturvårdsverket ska ge ut vägledning om tillämpningen av sina nya föreskrifter.