Krångligare med klimatvänlighet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Krångligare med klimatvänlighet

Reningsverk som producerar, uppgraderar eller använder klimatvänlig biogas drabbas av nya regler, en del kan till och med behöva söka tillstånd i domstol. Det blir följden av EU:s industridirektiv och regeringens nya miljöprövningsförordning.

Att producera, uppgradera eller förbränna klimatvänlig biogas regleras med förprövningsplikt. Eventuellt kan några reningsverk till och med behöva söka tillstånd i domstol om de förbränner mycket biogas. Det blir resultatet av EU:s industriregler och regeringens nya miljöprövningsförordning. Normalt räcker det med tillstånd från länsstyrelsernas Miljöprövningsdelegationer för reningsverk eller med en anmälan till kommunens miljönämnd.

I Sverige producerar 140 reningsverk ca 36 % av landets biogas. Energin från den produktionen motsvarar driften av ca 70 000 personbilar.

Svenskt Vatten föreslog enklare regler när förslaget remitterades. Regeringen har beaktat en del av våra förslag, exempelvis att reningsverk med sådana verksamheter anslutna som EU reglerar i sitt industridirektiv inte själva ska drabbas av EU:s industriregler eftersom EU inte kräver det.