Nya föreskrifter för reningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya föreskrifter för reningsverk

Nya föreskrifter om rening, kontroll och miljörapportering. Få men ändå några viktiga ändringar i sak

Naturvårdsverket slår i sina nya föreskrifter om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6) samman de två tidigare till en enda föreskrift. De nya träder i kraft till årsskiftet. Vägledning ska också tas fram.

Den nedre gränsen för kontroll av utsläpp av tungmetaller har skjutits nedåt, från att avse reningsverk för minst 20 000 pe till de för minst 10 000 pe. Kontrollfrekvensen av ammonium har påverkats. Riktvärden för utsläpp har blivit gränsvärden och bräddningar i nära anslutning till reningsverk ska anses ingå i reningsverkets utsläpp

Föreskrifterna om miljörapport har anpassats till NFS 2016:6 och träder ikraft samtidigt. De påverkar rapporteringen i mars 2018 avseende året 2017.

Ett förslag till justering av de nya föreskrifterna om miljörapport har nyligen remitterats för att anpassas till ett EU-direktiv. Även dessa ska träda i kraft vid årsskiftet för att påverka rapporteringen i mars 2018. Svenskt Vatten har lämnat svar på remissen.