Ny PFAS-rapport - handeln behöver starta utfasningen redan idag - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny PFAS-rapport - handeln behöver starta utfasningen redan idag

Idag släpper Greenpeace en rapport som visar att det är upp till 1000 gånger högre halter av skadliga PFAS, högfluorerade ämnen, i luften i butiker som säljer friluftsutrustning än i urban utomhusluft.

Greenpeace har genomfört lufttester i butiker runt om i Europa, bland annat i Stockholm och Oslo. Även denna rapport visar, liksom Svenskt Vattens rapport "PFASA ut PFAS", att handeln nu behöver ta sitt ansvar och fasa ut PFAS. För att minska PFAS-läckage till luft och vatten vill Svenskt Vatten att alla butiker ska vara PFAS-fria senast 2018.

Varenda dag sker det i Sverige att handeln säljer produkter med miljögifter, som lagras i människors  kroppar och i naturen. Det handlar om högfluorerade ämnen, PFAS. Över 3 000 olika PFAS finns i de produkter som vi använder i vår vardag. Anledningen till att de är så vanliga är att de är smuts-, fett- och vattenavvisande.

Handeln måste ta ansvar i större utsträckning och nu börja fasa ut PFAS . Vi vet att det redan idag finns fullgoda ersättningar för dessa miljögifter. Att märkningen av produkter är bristfällig, i kombination med att handlare ofta saknar kunskap om specifikt innehåll, hjälper inte utvecklingen framåt.

Även EU-kommissionen uppmanar i sin senaste forskningssammanfattning till att påbörja en utfasning av PFAS. Då lagstiftningen är ett långsamt verktyg behöver handeln gå före, för att rädda vår hälsa och miljö.

Den som handlar en produkt märkt med Svanen eller Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval kan vara säker på att det inte finns PFAS i den varan. Men det räcker inte. Detaljhandeln bör kunna ge en sådan service att det helt enkelt inte finns några produkter med PFAS att välja på. Det innebär att handeln måste ställa krav gentemot sina producenter.

Vår förhoppning är att dagligvaru- och detaljhandeln snabbt inleder utfasningen av PFAS i sortiment som riktas till konsumenter. Förebilder finns, H&M är redan klara och Adidas ska ha gjort det i 99 procent av sina produkter före 2018. Svenskt Vatten vill att alla butiker i Sverige ska vara fria från PFAS senast 2018.

Samtidigt måste regeringen snarast inleda arbetet med ett gruppförbud inom EU mot högfluorerade ämnen i konsumentprodukter. Det kan i framtiden leda till sänkta nivåer av PFAS hos människor och miljön, på samma sätt som förbud mot PCB gjort att halten PCB i naturen stadigt har sjunkit. 

Läs mer om Greenpeace rapport "Hidden in Plain Sight - Poly-fluorinated chemicals (PFCs) in the air of outdoor stores"

Läs mer om Svenskt Vattens rapport "PFASA ut PFAS"